Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2012: Panoráma - Banská Bystrica V.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
20.4.2023

Pohľad na západ. Vpravo Suchý vrch. Vľavo Malachovská dolina.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.7171&mlon=19.0988#map=16/48.7171/19.0988

ob

rs