Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Zima na Krkavej skale
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
22.4.2023

Osobitne stojace skalisko východne od vrchu Sidorovo. Pohľad z cesty na Vlkolínec. Vznikla pod vplyvom eróznej činnosti. Je vytvorená z vápenca a dolomitu. V jej spodnej časti sú viditeľné dogerské vrstvy horniny.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0467&mlon=19.2887#map=16/49.0467/19.2887

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Krkav%C3%A1_skala

ob

rs