Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Inverzia na Bielom Potoku II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
27.4.2023

Pohľad na svahy Brankova, Nízke Tatry.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.04633&mlon=19.28832#map=17/49.04632/19.28832

ob

rs