Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Štiavnické Bane - halda šachty Horná Roveň
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.5.2023

Pozostatky po ťažbe polymetalických Cu, Pb, Zn rúd. Jedna z posledných pracujúcich baní v štiavnickom regióne. Činnosť ukončila po roku 1990.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4488&mlon=18.8731#map=16/48.4488/18.8731

ob

rs