Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohžadom

Retro 2006: Sitno a Petrov vrch
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.5.2023

Pohžad z hôžnatých svahov Farárovej hôrky nad Štiavnickými baňami.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4417&mlon=18.8619#map=14/48.4416/18.8619

ob

rs