Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Štiavnické Bane
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
22.5.2023

Výhľad na Štiavnické Bane z cesty popod Kanderku.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4419&mlon=18.8555#map=15/48.4419/18.8555

ob

rs