Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2017: Kvačianska dolina (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.5.2023

V strednej časti doliny.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1869&mlon=19.5432#map=15/49.1869/19.5432

Fotografie: https://photos.app.goo.gl/mLdW3bxrX6zGWmXz9

ob

rs