Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Povrchové dobývky na žile Terézia
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.6.2023

Odkryté dobývky pod Paradajzom v silne premenených horninách.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.8858#map=15/48.4616/18.8858

ob

rs