Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Erózia pôdy pod Tanádom
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.6.2023

Silne erodovaný svah v premenených andezitoch na západnej strane Tanádu. Lyžiarske stredisko.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4486&mlon=18.8654#map=15/48.4486/18.8654

ob

rs