Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Pozostatky po ťažbe na žile Terézia
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.6.2023

Povrchová ťažba, prepadliská, miesta kde rudná žila vychádzala na povrch.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4628&mlon=18.8823#map=15/48.4628/18.8823

ob

rs