Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Panoráma Ružomberka od Krkavej skaly
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.6.2023

Pohľad z cesty na Vlkolínec. Ružomberok, Dolný Liptov.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0477&mlon=19.2891#map=16/49.0477/19.2891

ob

rs