Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2005: Nad dolinou Teplô
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.6.2023

Pohľad z chodníka do Severného rakytovského sedla. V hmle sa skrýva Liptovská Osada. V pozadí Nízke Tatry, dominantný Chabenec. Vpredu dolina Teplô (zlatisté smrekovce).

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9623&mlon=19.1846#map=15/48.9623/19.1846

ob

rs