Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Tajch Ottergrund
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
21.6.2023

Na hrádzi tajchu Ottergrund. Je to najvyššie položený štiavnický tajch.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.46137&mlon=18.88033#map=18/48.46137/18.88033

ob

rs