Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - Horný kostol V.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.8.2023

Pohľad od Horného kostola na východ.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.9144#map=16/48.4617/18.9144

rs