Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - Dolný kostol II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.8.2023

Dolný kalvársky kostol medzi starými lipami. Vzadu Banská Štiavnica a vrchy Rosniarky a Paradajz.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.46199&mlon=18.91176#map=17/48.46199/18.91176

rs