Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnoh¾adom

Retro 2016: Kalvária - kaplnky II.
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.8.2023

Jedna z novoopravených kaplniek.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4617&mlon=18.9144#map=16/48.4617/18.9144

rs