Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Kalvária - medená strecha
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.9.2023

Pohľad z terasy pred horným kostolom.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.46170&mlon=18.91368#map=19/48.46170/18.91368

rs