Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2018: Na svahu Skalnej Alpy
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
19.11.2023

Letný deň vo Veľkej Fatre. Vpredu dolomitová skalka. V pozadí zľava: Rakytov, Čierny kameň, Ploská, Borišov.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.98423&mlon=19.19485#map=17/48.98423/19.19485

obr

rs