Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Cinnabarit - Rudňany
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.5.2024

Niekoľko nádherných fotografií kryštálov rumelky z ložiska Rudňany.

Lokalita: https://www.mindat.org/loc-12667.html

Foto:

https://www.mindat.org/photo-111268.html
https://www.mindat.org/photo-112907.html
https://www.mindat.org/photo-109128.html
https://www.mindat.org/photo-86094.html

rs