Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2013: Dolomitický vápenec - Piesky
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.6.2024

Odkryv v dolomitickom vápenci v strmo zarezanej ceste, ktorá vedie ponad haldy na Pieskoch do sedla Dolný Šturec.

Lokalita: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8164&mlon=19.1341#map=15/48.8164/19.1341

ob

rs