Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskyňa Mesačný tieň
zdroj: www.speleork.sk
pridané:
31.7.2006

Dňa 28. júna 2004 dvaja jaskyniari zo Speleoklubu Univerzity Komenského, Igor Pap (37) a Branislav Šmída (35) objavili pri povrchovom prieskume masívu Javorinská Široká (2210 m n.m.), medzi Javorovou a Bielovodskou dolinou vo V. Tatrách, nový veľký jaskynný systém. Novoobjavená jaskyňa dostala od objaviteľov pomenovanie - Mesačný tieň.

Vchod do dnešného systému začínal pôvodne len drobnou, nenápadnou a ľahko prehliadnuteľnou prepadlinkou 0,5 x 1,5 m, ktorá tvorí ústie 25 m hlbokej priepasti. Jej objavitelia na otvor narazili náhodne, avšak vybavení speleoalpinistickou technikou, spustili sa hneď na dno šachty. Tu sa nachádzala len úzka, neprielezná trhlina, široká 10 - 15 cm. Z trhliny vanul oscilujúci prievan, ktorý naznačoval existenciu pokračovania. Objavitelia vchodu priepasti posúdili toto miesto ako celkom perspektívne a rozhodli sa uskutočniť tu sondážne práce. Počas niekoľkých akcií v júli a auguste 2004, kedy sa k nim pridal tiež ďalší zo spoluobjaviteľov novej jaskyne, Erik Kapucian (z rovnakého speleoklubu), sa im potom podarilo v trojici rozšíriť niekoľko komplikovaných a prácnych úžin, a úzkym, no klesajúcim meandrom postúpiť ďalej a hlbšie. Jaskyňa Mesačný tieň tak v priebehu leta dosiahla 100 m dĺžku, pri denivelácii -52 m.

K zásadnému prielomu v postupe došlo nakoniec 20. augusta 2004, kedy sa I. Papovi a B. Šmídovi, a spolu s nimi tiež jaskyniarke Gabike Majerníčkovej (Speleoklub Šariš) podarilo nájsť pri dne jaskyne, v zložitej závalovitej kaverne, logické pokračovanie jaskyne. Dostali sa doň rozšírením útleho priechodu v nebezpečnom stropnom blokovisku, a potom rozšírením extrémnej úžiny v drobnom komíniku. Bola objavená prvá väčšia dómovitá kaverna jaskyne, a z nej vybiehajúca strmo klesajúca mohutná galéria, v ktorej objavitelia prešli prvých 200 m. (Na tejto akcii významnou mierou asistovali aj ďalší členovia Speleoklubu UK a Speleoklubu Šariš.)

Ďalší prieskum Mesačného tieňa napredoval aj v nasledujúcich dňoch, a vďaka vynaloženému úsiliu a odvahe objaviteľov a prieskumného tímu dosahuje dnes systém Mesačný tieň pozoruhodnú dĺžku 2,5 km, pričom podrobne zmapovaných je už 1700 m chodieb. Novoobjavená jaskyňa sa tak stala v priebehu neuveriteľne krátkeho času 3. najdlhšou v slovenskej časti Vysokých Tatier. (Najdlhšou jaskyňou je tu Javorinka s viac ako 8 km, dlhšia je zatiaľ aj sprístupnená Belianska j.) Mesačný tieň dosahuje od vchodu po známe dno deniveláciu -160 m, čo radí túito jaskyňu k najhlbším na Slovensku.

Jaskyňa má vysokohorský charakter, nápodobný JMN či niektorým jaskyniam v poľskej časti Tatier. Tvorí ju trojrozmerný labyrint veľkých, strmo spadajúcich, pôvodne vadóznych galérií (chodby dosahujú až 10 - 15 m šírku a 8 - 12 m výšku), ktoré sú poprepájané fosílnymi sifonálnymi úrovňami a recentnými meandrami. Sú tu aj väčšie sály (napr. dóm Varhany, Hassanova sieň) a tiež priepasťovité stupne (najhlbší zatiaľ 35 m hlboký, studňa s mohutným profilom 6 x 20 m). V chodbách s dnovými zárezmi a facetovanými stenami sa nachádza alochtónny náplav (kremencový a žulový štrk). Jeho frakcia dosahuje neraz enormných rozmerov: v chodbe Kremenných vajec boli nájdené obliaky s priemerom 30 - 50 cm! Niektoré chodby sú zarezané v dne do nekrasových bridlíc. V jaskyni sa nenachádza skoro žiadna sintrová výzdoba.

Pôvodná celistvosť chodieb Mesačného tieňa je silne poznačená neotektonikou (mladé zemetrasenia). Toho odrazom sú neraz labilné (a pracujúce!) závaly a nebezpečné blokovištia. Pohyb v jaskyni je tým značne sťažený a je potrebné byť absolútne obozretným.

Jaskyňa leží vysoko v horách, je fyzicky náročná, nedostupná. Jej prieskum by nebolo možné zvládnuť bez zaistenia komplikovanej expedičnej logistiky. Kým sa tu jaskyniar prepracuje do veľkých chodieb, je nútený zvládnuť niekoľko úžin a zalomení na hranici priechodnosti. V jaskyni je tiež pomerne nízka teplota (3 - 4 celziové stupne). Zdolať ju a bádať v nej dokáže len skúsený, odolný, a dobre fyzicky stavaný jaskyniar, zvládajúci lezeckú techniku.

Jaskyňa Mesačný tieň bola (jej objaviteľmi) ihneď po prieniku uzavretá (pred nepovolanými návštevníkmi).

speleork.sk