Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Rojkovské rašelinisko
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
29.8.2006

Územie štátnej prírodnej rezervácie Rojkovské rašelinisko sa nachádza na severnom okraji Veľkej Fatry pri obci Rojkov, v tesnej blízkosti hlavnej cesty medzi Ružomberkom a Žilinou. Za rezerváciu bolo vyhlásené v roku 1950 na ploche 3,5 hektára. Ide o neveľké rašelinisko s početnými uhličitými prameňmi a krátermi pod miernym svahom, je však cenné z prírodovedeckého hľadiska. Prítomnosť uhličitých prameňov podmieňuje rozvoj bohatej močiarnej vegetácie na pomerne malom území.

Nachádza sa tu pestrá mozaika slatinných, rašelinných a vrchovinných spoločenstiev s viacerými chránenými druhmi rastlín. Tieto spoločenstvá sa v území vzácne prelínajú v závislosti od hydrologickej situácie. Väčšie aktívne pramene a krátery sú obkolesené nízkymi brezami, krovinami vŕb s ojedinelými zakrpatenými smrekmi a smrekovcami. Slatinné porasty geneticky súvisia so zárastami na živých travertínoch. V najcennejšej časti bahenných sopiek a prameňov sa vykonáva sporadická ťažba rašeliny.

Práve ťažba rašeliny v tesnej blízkosti prameňov bola impulzom na vznik jazierka a kráterov. Súčasťou je prírodný výtvor Rojkovská travertínová kopa, ktorá predstavuje zriedkavý geomorfologický útvar kopu s vrcholovým jazierkom. Napriek tomu, že v území sa vykonali zásahy v podobe výrubu briez pod elektrickým vedením a upravená časť príjazdovej cesty drťou pri rekonštrukcii vedenia.

Napriek týmto zásahom predstavuje rezervácia významný objekt s možnosťou vedecko-výskumného a kultúrno-náučného využitia. Okrem toho sa v uvedenom území nachádzajú spoločenstvá ostríc a zárasty rašelinného typu. Po turistickom značkovanom chodníku sa do územia nedá dostať, najbližšie prechádza asi dva kilometre červeno značkovaný chodník na Kopu z Ľubochne alebo v Stankovanoch sa začína žlto značkovaný chodník na Šíp vo vzdialenosti približne jeden kilometer.

rkhlas.sk