Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Prírodné pamiatky v údolí Revúcej
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
19.11.2006

Skorší príchod zimy roku zatiaľ veľmi nedovoľuje vyjsť do vyšších polôh hôr, kde je nedostatok snehu na lyžiarsku turistiku, ale na druhej strane veľa na turistiku pešiu. Preto pri opise dnešnej trasy zostaneme takpovediac pri zemi, pretože opisovaná trasa vedie zväčša údolím Revúcej alebo čiastočne zasahuje do vedľajších dolín.


Jazierske travertíny

Na južnom okraji Ružomberka sa tu na malom priestore ponúka možnosť prejsť pešo viacero prírodných pamiatok. Od autobusovej zastávky pri moste na začiatku časti Bieleho Potoka zvanej Jazierce prejdete cez most a Ulicou do uhliska smerom na Vlkolínec. Odbočíte doprava do Trlenskej doliny a hneď pri prvom odpočívadle sa po pravej strane v stromoch skrývajú zaujímavé Dogerské skaly. Prístup k nim je cez hustý porast do strmého kopca.

Vo svahu je viditeľný skalný odkryv. Hneď oproti sa dostanete k prírodnej pamiatke Vlčia skala prechodom cez drevenú lávku ponad potok. Skala sa nachádza na vrchole nevýrazného chrbta. Od Vlčej skaly prejdete trávnatým svahom Líškovej smerom na juh do dolinky Jazierce. Tu sa môžete pokochať dnes už suchými travertínovými terasami, ktoré sa nachádzajú hneď nad chatovým táborom.

Za mrežou je v blízkom svahu skrytá vyvieračka, jeden z významných zásobníkov pitnej vody pre Ružomberok a okolie. Z Jaziercov zídete znovu ku korytu Revúcej a popri stavidle prechádzate po jej ľavom brehu až k zalesnenému masívu. Tu sa chodník stráca a preto je prechod v zlom počasí značne nepríjemný. Tesne nad Revúcou sa v skalách nachádzajú menšie jaskyne a dutiny. Pri druhom stavidle na Revúcej sa v lese nachádza chata a vy kopírujete uhýbajúci sa svah.

Smerujete k ďalšej prírodnej pamiatke Bukovinka, ktorá predstavuje zaujímavú travertínovú terasu, cez ktorú preteká málo výdatný potok. Terasa je zaujímavá v každom ročnom období, v lete poskytuje obraz osvieženia, v zimnom období vytvára nevšednú kulisu zamrznutých skál. Z Bukovinky zídete popri blízkych chatách po štrkovej ceste k autobusovej zastávke pri vyústení doliny Nižné Matejkovo. Ján Sokolský

rkhlas.sk