Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Fotografování minerálů
zdroj: www.rockhound.cz
pridané:
2.12.2006

Ohledně fotografování minerálů byla napsáno již řada polemik a to jak na dostupných webech tak i v různých diskusních fórech. Dalo by se říci, že co fotograf to jiný názor. Sjednocení postupů při fotografování minerálů by však z mého pohledu bylo nežádoucí, protože by se vytratila autentičnost jednotlivých snímků. Proto je tento článek určen především začínajícím fotografům minerálů. Základním problémem ve fotografii je pochopitelně světlo resp. jeho zdroj. Jakým způsobem vzorek nasvítit aby byly co nejvěrněji podány barvy a zároveň bylo co nejméně rušivých prvků jako jsou například stíny fotografovaného vzorku?

Světlo

Jednou z variant je využít denního jasně rozptýleného světla, které má tu přednost, že nasvícený vzorek bude barevně naprosto odpovídat realitě. Mezi nevýhody lze počítat problém s potlačením rušivých prvků v obraze, kde nemůžeme důsledně odfiltrovat rozptýlené světlo a zbavit se stínů.

Druhá varianta bude vyhovovat především těm, kteří se nechtějí nebo z časových důvodů nemohou spoléhat na denní světlo a využijí možnost umělého nasvícení vzorku. Na tomto místě je ještě důležité připomenout, že digitální fotoaparát musí mít možnost tzv. kalibrace bílé barvy(white balance). Tato funkce umožní zobrazit barvy reálně a to i v případě nasvícení vzorku tzv. žlutým světlem(klasická žárovka). Je to zároveň asi nejběžnější postup nás fotoamatérů, protože nepředpokládám, že většina amatérských fotografů minerálů vlastní dosti drahé světelné profesionální boxy.

Třetí variantou je nasvícení vzorku bleskem fotoaparátu ať již interním(je součástí fotoaparátu) nebo externím(je umístěn vně těla a je spojen s tělem fotoaparátu např. kabelem nebo „odpalovaný“ IR signálem. Při použití tohoto postupu světlo změkčíme odrazem(externí blesk) od bílého matného předmětu(např. bílý papír, bílá zeď apod.) Fotografování s interním bleskem nedává dle mého soudu dobré výsledky a v tomto případě je vhodné zkusit vzorek nasvítit jiným umělým světlem.

V každém případě při použití umělého osvětlení je potřeba počítat s tím, že dostáváme světlo dost ostré a naší snahou by mělo být toto světlo tzv. změkčit. Velice jednoduchou pomůckou jak dostat pod umělým světlem přirozený vzhled fotografovaného minerálu je vložit mezi světelný zdroj a minerál „matný“ bílý průsvitný předmět (např.matné bílé sklo). Tím získáme změkčení světla a zároveň i celého fotografovaného „pole“.

Umístění světelných zdrojů volíme tak, aby se navzájem vyrušily stíny vznikající z ostrého úhlu nasvícení vzorku. Nejběžnější způsob je umístit světla naproti sobě. Úhel (sklon světla vůči fotografovanému vzorku) nasvícení je pochopitelně různý a je závislý na velikosti vzorku a na požadované kompozici fotografie atd.

Pozadí

Ke zvýraznění fotografovaného minerálu máme v době digitální techniky téměř nepřeberné množství možností jak pozadí upravit tak aby fotografovaný vzorek zcela jednoznačně dominoval a nebyl „přetlučen“ rušivými prvky, které mohou vzniknout díky nevhodně zvolenému pozadí.

Nabízí se možnost úpravy pozadí pomocí některých programových foto-editorů nebo přímo při fotografování využít např. barevných papírů nebo jednobarevných látek apod. Při volbě pozadí je nezbytné brát v úvahu barvu minerálů a to tak aby barva minerálu nebyla stejná jako námi zvolené pozadí (např. azurit nemůže mít modrý podklad), protože by vzorek barevně splynul s podkladem.

Stativ

Je vhodné při fotografování minerálů použít stativ zejména proto, že stativ nám dá možnost sestavit kompozici fotografie dle našich požadavků a umožní manipulaci se vzorkem a následnou kontrolu kompozice ve fotoaparátu. Umožní taky jednu z technik používaných při fotografování minerálů a tou je umístění vzorku tzv. „v prostoru“, kde je využitý efekt prostorového vjemu fotografovaného minerálu díky kolmému umístění fotoaparátu nad vzorek viz. nákres.

Obdobným způsobem je možné fotografovat i minerál umístěný na skle ovšem je nutné počítat s nežádoucím reflexem(zrcadlením), které více či méně úspěšně lze potlačit pomocí polarizačního filtru umístěného na objektivu.

Všeobecně lze na závěr říci, že s nástupem digitální foto-techniky se především zpřístupnila možnost vlastních fotografických „experimentů“ s okamžitou kontrolou výsledku ale zároveň je nutné uvědomit si, že ani digitální technika není „všemocná“ a při fotografování je nutné dodržet elementární zásady jako je správné vyvážení bílé barvy (u digi-fotoaparátů), osvětlení, barevná vyváženost, kompozice a práce s hloubkou ostrosti daného objektivu. Autor: Víťa Snášel


Schéma

rockhound.cz