Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ottergrundská vodná nádrž
zdroj: Geopark Banská Štiavnica, informačný panel
pridané:
14.12.2006

Ottergrundská vodná nádrž bola vybudovaná v roku 1746. Je najvyššie položená nádrž v Štiavnických vrchoch - 800 m.n.m. Hĺbka vody je 6,6 m, objem 25 300 m3. Voda slúžila na pohon čerpacieho stroja. Neskôr ju využívali ako zdroj pitnej vody pre niektoré objekty v Banskej Štiavnici.

Mohutné borovice čierne a smreky obyčajné, rastúce v blízkom okolí nádrže, boli vysadené v 80. a 90. rokoch 19. storočia.


Foto: rs


   
Foto: rs

Geopark Banská Štiavnica, informačný panel