Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Matejkovský skalný prúd (Veľká Fatra)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
7.1.2007

Táto zaujímavá ukážka zvetrávania granitoidov sa nachádza v severnej časti Veľkej Fatry asi  16 km južne od Ružomberka. Dolina Vyšné Matejkovo je prístupná z osady Podsuchá, ktorá leží 11 km južne od mesta (pomerne známy hostinec Bodega). Z Podsuchej kvalitná asfaltová cesta strmo stúpa 5 kilometrov západným smerom (modrá turistická aj cykloturistická značka) a vedie na Smrekovicu na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry. V tejto časti prekonávame asi 500 metrové prevýšenie. Tieto miesta sú dostupné na dobre vybavenom horskom bicykli, pred návratom (zjazdom) späť je vhodné skontrolovať brzdy.


Pohľad na kamenný prúd z cesty

Matejkovský skalný (kamenný) prúd predstavuje ojedinelú ukážku suťoviska v priestore veľkofatranského kryštalinika. Nachádza sa v nadmorskej výške cca. 1000m. Veľká Fatra je zväčša budovaná druhohornými sedimentmi krížňanského a chočského príkrovu a kryštalické horniny, predovšetkým žuly vystupujú len pomiestne predovšetkým v oblasti Ľubochnianskej doliny a masívu Smrekovice.

Prírodný výtvor je dobre viditeľný už z cesty. Hoci je veľkosťou podstatne menší ako vysokohorské suťoviská Nízkych a Vysokých Tatier, ojedinelý je jeho výskyt v pásme pod hornou hranicou lesa v polohách kde sa v ľadových dobách nepredpokladalo zvlášť intenzívne erozívne pôsobenie ľadu.

Hornina je rozrušená do kamenných blokov veľkých od niekoľko desiatock cm do 1 metra. Jedná sa o žulu až granodiorit. Časté sú žilky pegmatitov. Matejkovský skalný prúd má z prírodovedného hľadiska podobný význam ako napr. Kamenné more vo Vyhniach (na ryolitoch).


Detailný pohľad

rs