Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Starohutský vodopád
zdroj: www.antonkaiser.blog.sme.sk
pridané:
8.1.2007

Starohutský vodopád je turistickou atrakciou Pohronského Inovca. V Pohronskom Inovci je množstvo príťažlivých miest, zákutí, s ktorými sa príroda pohrala svojou nevšednou tvorivosťou a fantáziou. V každom z nich zanechala diela neopakovateľnej krásy. Osobitné čaro vtisla tichým údoliam, lúkam, skalnatým svahom, vrchom Inoveckého pohoria, kde v spoločenstve chránených rastlín a živočíchov sa nachádzajú esteticky pôsobivé prírodné výtvory.


Starohutský vodopád

Jeden z najmohutnejších vodopádov v stredoslovenských neovulkanitoch. Na prietoku horského potoka nad obcou Stará Huta – časť Nová Baňa sa nachádza Starohutský vodopád, jeden z najmohutnejších vodopádov v stredoslovenských neovulkanitoch. Jeho vody padajúce z výšky 5 metrov do skalného amfiteátra tvoreného treťohornými pyroxenickými andezitmi bývajú najpôsobivejšie v jarnom období, kedy má vodopád najmohutnejší prietok. Vznikol tektonickým poklesom krýh, čím sa vytvoril terénny skok – stena lokálne až 10 m vysoká. Výmer prírodnej zaujímavosti je ohraničený rozlohou 4,24 ha.

V jeho vodnom toku žije dnes už vzácny rak čierny. Z vtáctva sa tu vyskytuje ďateľ prostredný, drozd čierny, kukučka obyčajná, oriešok, sýkorka veľká, trasochvost biely a vodnár obyčajný. Zo živočíchov jašterica múrová a salamandra. K Starohutskému vodopádu, Národnej prírodnej pamiatke Vojšína, vedie náučný chodník v turistickej obci patriaci k atraktívnym a vyhľadávaným miestam našej prírody.

Na turistickej trase možno obdivovať aj ďalšie zaujímavosti, ako CHPV Malolehotské kamenné more, prameň rieky Žitava vo Veľkej Lehote a Národnú kultúrnu pamiatku – Kláštor v Hronskom Beňadiku. Text a snímky: Anton Kaiser


Andezitové steny

antonkaiser.blog.sme.sk