Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Stopy po ľadovcoch vo Veľkej Fatre
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
25.1.2007

Veľká Fatra dosahuje predovšetkým vo svojej južnej a juhovýchodnej časti nadmorskú výšku nad 1500m. Nie sú to síce „vysokohorské“ polohy, pomiestne ale vidieť kosodrevinové porasty. Tie sa však vo Fatre nachádzajú len sporadicky, hrebeň je väčšinou holý, nezalesnený, trávnatý. S trochou fantázie dosť pripomína Nízke Tatry.


Svahy Ostredku a Ploskej pri pohľade z Krížnej

Krížňanská časť Hôľnej Fatry je budovaná slienitými vápencami a slieňovcami. Tieto druhohorné sedimentárne horniny, vlastne viac - menej vápence, obsahujú aj podstatný podiel ílu. Sú typicky vrstvené, charakteristicky zvetrávajú a dávajú kopcom svojrázny zaoblený tvar.

Stopy po ľadovcoch nachádzame vo Fatre práve v najvyšších partiách. Keďže pohorie nedosahuje veľké nadmorské výšky a nachádza sa o niečo južnejšie ako napr. Tatry, predpokladá sa že v ľadových dobách boli pokryté súvislou snehovou pokrývkou, ktorá sa v spodných častiach menila tlakom na ľad. Hrúbka tejto pokrývky mohla byť značná. Vďaka miernym až takmer plochým svahom tu neboli vytvorené vhodné podmienky na silnejší pohyb snehových či ľadových más. Predsa však na okrajoch plochých kopcov dochádzalo k posunom a skĺzavaniu ľadových a snehových más, ktoré malo za následok odnos horninového materiálu.


Nádherný kotol v severnom svahu Ploskej

Vznikli tak typické útvary kotlovitého vzhľadu. Hrebeň Fatry má na rozdiel od tatranského severojužný smer. Kotly nachádzame viac na východnej strane hrebeňa. Typický je severne ležiaci vrch Ploská, ktorý má južné svahy ploché ale nádherné niekoľko stometrové kotly sa nachádzajú na severných svahoch.

V spodnej časti týchto útvarov nachádzame čosi ako „morény“ z uvoľneného materiálu. Ich plošný rozsah zodpovedá veľkosti kotlov. Spomínané útvary sú v teréne veľmi dobre viditeľné hlavne vďaka odstráneniu lesov a porastov kosodreviny človekom v minulosti. Najkrajšie a najväčšie kotly nachádzame na fatranskej Krížnej, Ostredku, Frčkove, Ploskej, maličké, pravdepodobne tiež glaciálne útvary nachádzame aj na Rakytove a Borišove.

rs