Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Haliny – málo známa kamenná krása vo Veľkej Fatre
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
5.4.2007

Nádherné skaly Haliny sa nachádzajú v severnej časti Veľkej Fatry štyri kilometre južne od Ružomberka. Asi každému, kto v zime lyžoval v ružomberskom Skiparku ostane v pamäti panoráma hôr klesajúcich k doline Váhu, ktorej práve tieto skaly dávajú svoj osobitý „punc“.


Haliny - z cesty na Málinô Brdo

Bralá sa nachádzajú na južnej strane inak celkom nenápadného a úplne bežného kopca. Najvyššia nadmorská výška je cca. 950 m. Teda naozaj na liptovské pomery žiadny obor. Haliny sa nachádzajú v severnej časti Fatry, kde sa hlavný hrebeň rozpadá na niekoľko menších, ktoré klesajú do doliny Váhu. Rozvetvené hrebene sa spájajú pri vrchu Šiprúň (1467m) a od neho ďalej na juh má už pohorie kompaktnejší charakter.

Veľká Fatra má v tejto časti zložitú stavbu, dotýka sa tu jednak Liptovskej kotliny, jednak údolia Váhu, od ktorých je oddelená tektonickými poruchami – zlomami. Takáto porucha dala s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknúť aj Halinám. Južný svah kopca je úplne odrezaný a skalný masív klesá takmer zvislo dole. Jeho celistvosť a mohutnosť je naozaj impozantná. Asi najkrajší pohľad na skaly sa  naskytne z neďalekých Vlkolínskych lúk.

Skalný masív je rozdelený na dva „bloky“, ktoré sú od seba oddelené strmou sutinovou úžľabinou. Výška skalných stien je značná – určite presahuje 50 metrov. Východná stena Halín je kompaktnejšia, skala má takmer obdĺžnikovitý tvar. Západná stena je nižšia, rozoklanejšia.

Haliny sú častým cieľom horolezcov, ktorí ich s obľubou využívajú ako cvičné skaly. Na ich zdolanie však určite netreba laná a skoby. Výstup na vrchol sa dá pohodlne absolvovať nenápadným ale absolútne bezpečným chodníkom vedúcim od hornej stanice kabínkovej lanovky na Malinô Brdo. Tento vedie mierne stúpajúc lesom až k strmým zrázom Halín. Po okraji skalnej steny sa dá po ňom  krásne prechádzať od západnej až po východnú stranu. Mierne adrenalínový je zostup po strmom chodníčku pomedzi skaly.

Haliny sú budované sivým vápencom a vápencovým dolomitom – na stavbe sa podieľajú horniny chočského príkrovu. Hornina je charakteristická kockovitým rozpadom. Nachádzame v nej občasné žilky bieleho kalcitu, žiadne kryštáliky som však doteraz neobjavil. Pomerne častý je aj limonit, ale tiež len v podobe tenkých práškovitých náletov.

Vo vrcholovej časti okrem zakrpatených bukov, smrečkov a borievok nachádzame aj viaceré zaujímavé vápnomilné rastliny – zvlášť na jar sú zaujímavé trsy fialových poniklecov slovenských.

Veľmi pekný je výhľad z Halín. Je síce obmedzený na juh a juhovýchod ale dobre vidíme nízkotatranský Salatín, Ostrô, Brankov a časť Revúckej doliny. Pred nami ako na dlani ležia Vlkolínske lúky a lyžiarske svahy Malina Brda.

K Halinám sa najrýchlejšie dostanete z Ružomberka po modrej turistickej značke. Cesta (výstup) peši trvá asi jeden a pol hodiny, prevýšenie je do 500 metrov. Pre pohodlnejších je vhodná napríklad lanovka Skiparku – ak im nie je ľúto zaplatiť dosť „horibilný“ poplatok. Na Malinô sa možno dostať z mesta aj na horskom bicykli alebo autom. V druhom prípade je dobré sa ohlásiť na ružomberskej mestskej polícii a zaplatiť za použitie cesty (taká miestna špecialitka). Návštevu Halín možno odporučiť ako veľmi pekný poldenný výlet z Ružomberka alebo z neďalekého Vlkolínca.


Západná časť Halín


Pohľad zhora na Sidorovo a Nízke Tatry (Salatín)


Pohľad do Trlenskej doliny a na Vlkolínske lúky


Málinô Brdo


Pohľad na hotel Malina

rs