Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vlčia skala v Trlenskej doline (Veľká Fatra)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
10.4.2007

Tento krásny prírodný výtvor sa nachádza v Trlenskej doline v severnej časti Veľkej Fatry, asi dva kilometre severozápadne od Doggerských skál v pravom svahu doliny. Od Ružomberka sú skaly vzdialené asi 9 km.


Vlčia skala z Trlenskej doliny. Zo severu je travertínový výtvor
porastený zmiešaným lesom

Prírodný výtvor reprezentuje zaujímavý výskyt travertínovej kopy v okrajovej časti Veľkej Fatry. Travertínová kopa má značnú veľkosť a je sčasti porastená riedkolesím. Lokalita je dobre prístupná po asfaltovej ceste, ktorá odbočuje doľava z hlavnej dolinovej cesty vedúcej na Vlkolínec pri parkovisku a informačných tabuliach asi 3 km od ústia doliny. Z dna doliny je potrebné prekonať asi 50 - metrové prevýšenie.

Travertín Vlčej skaly je žltobiely až biely, pomerne pevný, pórovitý. Niekedy obsahuje dobre rozoznateľné úlomky fosilizovaných častí rastlín, listy, konáriky, trávu. Travertínová kopa žiaľ už nie je aktívna - vývery minerálnej vody sú len minulosťou. V prvej polovici 20. storočia bola na Vlčej skale postavená kaplnka aj s chatou, keďže pozemok patrí rímskokatolíckej cirkvi. Blízko kaplnky je v travertínovej skale vybudované modlitebné priestranstvo - v tomto mieste sa dá čiastočne pozorovať vrstvenie travertínu, hoci hornina nie je už na povrchu veľmi čerstvá.

Kaplnka s chatou a priľahlými hospodárskymi budovami našťastie celkom pekne splýva s okolitou krajinou a do určitej miery harmonizuje s prírodným výtvorom. Ochrana tejto lokality je však nevyhnutná predovšetkým kvôli možnému poškodeniu prírodného objektu počas slávností, ktoré sa v priestore pravidelne konajú a môžu predstavovať jeho potenciálne zvýšené ohrozenie.


Trlenská dolina. Vľavo vpredu Dogerské skaly, vzadu hrebeň Brankova

Podobných výskytov travertínov v severovýchodnom kúte Veľkej Fatry nachádzame viac. Okrem Vlčej skaly sa v blízkej doline Jazierce nachádzajú mohutné travertínové terasy. Aktívne usadzovanie penovcov možno pozorovať aj niekoľko kilometrov ďalej na juh v Revúckej doline ešte pred Podsuchou v lokalite Bukovinka (tiež chránená).

rs