Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Prielom Teplého potoka – Veľká Fatra
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
29.6.2007

Nachádza sa vo východnej časti Veľkej Fatry, medzi Liptovskou Osadou a Liptovskými Revúcami. Prírodná pamiatka Prielom Teplého potoka, vyhlásená v roku 1984 na ploche 21 ha. Predstavuje kaňonovitý úsek Teplého potoka s priľahlými lesnými komplexami a ukážkami krasového reliéfu, travertínov i eróznych foriem riečneho toku.

Pamiatka sa nachádza asi kilometer od ústia doliny. Prístupná je po žltej turistickej značke. Od horárne Teplô po asfaltke k nej prídeme za 15 - 30 minút. Rezervácia je dosť poznačená stavebnou činnosťou. Vedie ňou cesta a okrem toho je tu ešte postavený vodárenský objekt. Táto „prepchatosť“ stavbami je dosť na škodu.

V prielome nachádzame skalné steny, sčasti má kaňonovitý vzhľad. Vyskytuje sa tu aj travertín, usadzuje sa z prameňa.

Rezervácia je celkom zaujímavým spestrením túry na Rakytov. Priznám sa, že sa mi nezdá nejak zvláštna, ani veľmi estetická – myslím, že vo Fatre je veľa krajších miest, ktoré nemajú taký prísny stupeň ochrany. Avšak cennosť územia nemusí byť hodnotená len jeho „vzhľadom“.


Teplý potok


Skalné útvary v tiesňave


Tabuľa

Na záver niekoľko údajov zo stránky http://uzemia.enviroportal.sk/

Evidenčné číslo:

392

Výmera chráneného územia:

209 400 m2

Výmera ochranného pásma:

-

Rok vyhlásenia:

1984

Rok poslednej novelizácie:

-

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ:

Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ:

Uznesenie pléna ONV v Liptovskom Mikuláši č.18/1984 zo 17.8.1984 Nariadenie ONV v Liptovskom Mikuláši č.4/1984 zo 17.8.1984

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ:

ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany:

Ochrana vzácneho geomorf.útvaru,kt.bol vytvorený eróznou činnosťou Teplého potoka v mohutných vápencových vrstvách mezozoika. Dĺžka prielomu je cca 180 m, šírka 20-40 m, hĺbka 10-20 m.

rs