Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Haligovské skaly a jaskyňa Aksamitka
zdroj: www.sazp.sk
pridané:
5.7.2007

Haligovské skaly

Katastrálne územie: Haligovce, okres: Stará Ľubovňa. Chránený prírodný výtvor na území Pieninského národného parku. 63 hektárov predstavujúci ucelený komplex vápencových skál a sutín so vzácnou florou a faunou. V typicky bralnatom reliéfe sú najmä na chrbte a južných i juhozápadných úbočiach skupiny bizardných skalnatých veží, skál (Biela, Červená, Sovia, Končistá, Hrubá), žľaby a bezvodé krasové dolinky (Široká, Hlboká), vápencové zosypy.


Foto:
www.hoteleland.sk

V skalách sú viaceré chodby, dutiny a jaskyne. Najznámejšia jaskyňa je Aksamitka v Červenej skale, Brestová diera pri Bielej skale a asi 30 m dlhá Zbojnícka jaskyňa pod Hrubou skalou, ktorú poznáme podľa 5 m vysokého skalného okna nazývaného Zbojnícka brána. Menšie dutiny a jaskyne sú zvyškami väčších podzemných priestorov, ktoré sa zavalili.

Aksamitka

Jaskyne boli známe miestnemu obyvateľstvu už v rannom stredoveku. Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola v roku 1976 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky. Leží v nadmorskej výške 750 m a považujeme ju za typickú krasovú jaskyňu. Na jej vzniku sa výrazne podielala voda, ktorá presakovala dovnútra krasového masívu. Jaskyňu charakterizujú chodby a rútivé a balvanité dómy. Kvapľovú výzdobu poškodzovali a ničili generácie obyvateľov obce a návštevníkov. Priaznivé mikroklimatické pomery jaskyne poskytujú vhodné prostredie rôznym druhom netopierov. Kvôli ochrane jaskyne a zachovaniu jej hodnôt je Aksamitka verejnosti neprístupná.

sazp.sk