Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Skalný prah v doline Zelenô (Veľká Fatra)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
12.8.2007

Vodné toky v dolinách často odkryjú priečne uložené vrstvy hornín. Známe sú napr. skalné prahy riečky Vychylovky na Kysuciach, ktoré sú chráneným prírodným výtvorom. Podobné nachádzame po celom Slovensku.  Na jeden veľmi pekný skalný prah som náhodou naďabil na túre vo veľkej Fatre v Zelenej doline pri Liptovských Revúcach. Potok, tečúci dolinou odvodňuje južné svahy Ploskej a severovýchodný svah Suchého. Dolina je dlha 5 km a tiahne sa viac menej východným smerom. Je súčasťou Národného parku Veľká Fatra.


Prah v doline Zelenô

Tento krásny kút je takmer nepoškvrnený cestovným ruchom. Chodia sem predovšetkým skalní vyznavači nekomerčnej turistiky. Hôľna časť veľkej Fatry, budovaná krížňanským príkrovom má vďaka odlesneniu takmer vysokohorský charakter, na čo mnohí zabúdajú, najmä v zime.

Spomínaný prah potoka nachádzame necelé dva kilometre západne od Vyšných Revúc. Voda ho prekonáva celkom efektným skokom vysokým takmer meter. Pohľad naň je veľmi pekný na jar, keď sa topia snehy. Lavicovité vrstvy vápenca sú uložené kolmo na vodný tok. Sú hrubé aj niekoľko desiatok cm a odlamujú sa vo veľkých hranatých blokoch. Vápenec ma tmavosivý odtieň a miestami prechádza do slieňovca (typická hornina krížňanského príkrovu). Obsahuje početné kalcitové žilky, sem tam s kryštálikmi.

Suchá dolina je skvelým, málo používaným východiskom na veľkofatranský hrebeň. Hoci tunajší skalný prah je oproti známym a atraktívnejším prírodným krásam Fatry len veľmi nevýrazný prvok, má svoje čaro aj istú náučnú hodnotu a určite stoji za krátku zastávku.

rs