Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tri (takmer) neznáme vodopády na území Veľkej Fatry
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
15.8.2007

Veľká Fatra patrí k tým slovenským pohoriam, kde sa ešte na mnohých miestach môžete stretnúť s nedotknutou divočinou, neprístupnými pralesmi, ale aj s našimi najväčšími predátormi zo živočíšnej ríše. Vedeli ste však, že tajomné zákutia tohto pohoria ukrývajú v Ružomberskom okrese až tri pomerne veľké vodopády? Dva najvyššie sú bežnému smrteľníkovi takmer nedostupné, dokonca nie sú takmer vôbec viditeľné ani z okolitého terénu, ba nenájdete ich zakreslené ani na mapách či spomenuté v turistických sprievodcoch. Vyberme sa teda za nimi aspoň prostredníctvom týchto riadkov...

Vodopád Krátke

Jedným z najvyšších vodopádov Veľkej Fatry vôbec sa nachádza na juhovýchodnom svahu Ploskej v dolinke Krátka, cez ktorú preteká ľavostranný prítok Zeleného potoka. Vodopád Krátke, lebo o ňom je reč, má výšku takmer 10 metrov. Pred sútokom s bystrinou doliny Zákľučné prekonáva mohutný pás nápadne zvrstvených vápencov. Ide o trojstupňový vodopád, ktorý je názornou ukážkou pravidelného rozpadu vápencov po vrstvách. Aj nad vodopádom sú vyvinuté terasovité útvary a potok na nich vytvára početné kaskády. Vodopád sa nachádza v nadmorskej výške takmer 900 metrov a patrí k najvodnatejším v pohorí, preto netrpí nedostatkom vody ako ostatné.

Vodopád Blatné

V hlboko zarezanej Blatnej doline, ktorá je pravostranným prítokom Ľubochnianky, sa nachádza asi 12 kilometrov na juh od Ľubochne vodopád Blatné s výškou takmer 6 metrov. Vodopád sa spúšťa po členitej stene ľavostranného prítoku hradeného jazera Blatné. V okolí vodopádu rastie vzácna papraď jelení jazyk. Do blízkosti vodopádu sa dá dostať po žlto značkovanom chodníku od horárne Blatné v Ľubochnianskej doline na Smrekovicu. Nachádza v nadmorskej výške 837 metrov.

Dolný vodopád Teplého potoka

Najnižší z vodopádov Veľkej Fatry s výškou 3 metre sa nachádza v prírodnej pamiatke Prielom Teplého potoka v úzkej doline pod Rakytovom neďaleko cesty medzi Liptovskou Osadou a Liptovskými Revúcami. Dolný vodopád je situovaný vo výške 669 metrov a je dobre viditeľný a prístupný po žlto značkovanom chodníku od horárne Teplé na Rakytov. Na strednom toku Teplého potoka sa vytvoril erozívnou činnosťou prielom. Na terasách potoka sa nachádzajú travertíny, ktoré sú hrubé až 10 metrov. Dĺžka prielomu je približne 180 metrov, hĺbka až 20 metrov. Až pod prielomom sa koryto potoka zužuje, prehlbuje a potok prekonáva výškový rozdiel pomocou vodopádov, ktoré vznikli deštrukciou štvrtohorných travertínových vrstiev. Prietok vody vo vodopáde kolíše v závislosti od ročného obdobia a atmosférických zrážok. Po odlesnení hlavného hrebeňa medzi Rakytovom a Tanečnicou sa výkyvy prietoku ešte zvýšili.

rkhlas.sk