Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tuzemské uhoľné zásoby a možnosti ich využitia pre potreby Slovenska
zdroj:
František Špaldon a Ľudmila Turčániová, Acta Montanistica Slovaca, Ročník 3 (1998)
pridané:
19.8.2007

V porovnaní s ostatnými európskymi štátmi sme v značnej nevýhode z toho hľadiska, že našeuhoľné zásoby dobývame iba hlbinným spôsobom ťažby, zatiaľ čo v ostatných štátoch sú v prevádzkerozsiahle prevádzky lomového dobývania hnedého uhlia. Mocnosť uhoľných slojov a hĺbka ich uloženia nám na Slovensku lomové dobývanie neumožňujú. Podľa prognóz do r. 2020 (Boroška, 1998) sa ťažba hnedého uhlia a lignitu u nás ustáli na 3,3 mil. t ročne.

V súčasnosti sa ťaží v troch podnikoch: Hornonitrianske bane, Baňa Dolina a Baňa Záhorie. Okrem uhoľných zásob uvedených 3 podnikov udávajú geológovia (Grecula, 1988) ešteniekoľko menších hnedouhoľných ložísk:

Podunajská panva – Štúrovo s hnedým uhlím, ktoré obsahuje 25,6 % popola a mávýhrevnosť 15,28 MJ.kg-1. Pre ťažbu sú bansko-technické a hydrogeologické podmienky nepriaznivé.

Beladice a Pukanec s dvoma uhoľnými slojmi s mocnosťou 5,1 m a 2,3 m. Uhlie má 29,3 %vody; 41,1 % popola; 3,2 % S; 53 ppm As, jeho výhrevnosť je 9,73 MJ.kg-1.

Hnojné s nízkokvalitným lignitom v niekoľkých slojoch. Obsah vody je 45 %; popola 33 % a výhrevnosť 7,8-8,1 MJ.kg...

Celý článok vo formáte pdf

František Špaldon a Ľudmila Turčániová, Acta Montanistica Slovaca, Ročník 3 (1998)