Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vyhniansky travertín
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
23.9.2007

Vyhniansky travertín nájdeme v západnej časti Štiavnických vrchov priamo v starodávnej kúpeľnej obci Vyhne. Predstavuje ojedinelý výskyt usadzovania travertínového vápenca v oblasti slovenských neovulkanitov.

Travertín sa nachádza niekoľko sto metrov južne od vchodu novo zrekonštruovaného kúpaliska s mierne nadneseným názvom Vodný raj (hoci zmena oproti starému kúpalisku je evidentná). S identifikáciou prírodnej pamiatky možno budete mať trochu problém, pretože je obstavaná tenisovými (volejbalovými?) ihriskami.


Vyhniansky travertín

Samotný „prírodný“ výtvor vznikol vlastne činnosťou človeka – na vápenec bohatá voda vyteká zo starej štôlne.

Travertínová kopa je stále živá, tvorba horniny pokračuje aj v súčasnosti. Keďže je momentálne travertínová kopa vlastne súčasťou tenisového areálu, pozrieť sa na ňu možno len z diaľky – asi z 30-tich metrov. Skvelou pomôckou je ďalekohľad.

O Vyhnianskom travertíne sa okrem iného dočítame v odbornejších publikáciách toto:

Prírodná pamiatka Vyhniansky travertín bola vyhlásená v roku 1986  na výmere 0,36 ha. Predmetom ochrany je tu ochrana ojedinelého krasového fenoménu v mlado - treťohorných vulkanitoch. Prvýkrát v Európe tu boli popísané železité baktérie rodu Gallionella.

Travertín sa nachádza priamo v obci Vyhne. Voda, z ktorej sa travertín usadzuje vyteká z opustenej štôlne asi od r. 1953, kedy bol vybudovaný malý rezervoár na vodu pre kúpalisko. V rámci sladkovodných vápencov bol zaradený ako subterestricko - subakvatický, pramenný z minerálnych vôd. Objekt predstavuje zaujímavý útvar tohto typu v neovulkanitoch stred. Slovenska, aj keď v podstate vzniknutý ľudskou činnosťou, hoci do viac pozornosti by si skôr zaslúžila travertínová kopa - vrch pod kostolom v Sklených Tepliciach.

Lokalita je súčasťou náučného chodníka Andreja Kmeťa, ktorý bol vybudovaný v okolí obce Vyhne. Bol nazvaný podľa významného slovenského geológa, etnografa a archeológa, ktorý vytvoril herbár so 72000 položkami a 1773 vzorkami semien z 516 rodov rastlín. V obci Vyhne sa nachádza aj železitý prameň o teplote 38 stupňov. Vyteká zo štôlne dlhej 187 m. Pri prameni vznikli v roku 1497 kúpele. V štôlni, na dne drevených priehrad boli v železito-vápenatých usadeninách prvýkrát v Európe popísané vláknité železité baktérie. Travertínový stĺp s vodopádom má výšku 3,5 m a šírku 80 cm.

Viac zaujímavostí o tomto peknom prírodnom výtvore aj o nanajvýš zaujímavom spôsobe jeho ochrany v ďalšom článku...

rs