Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Sixova stráň (Štiavnické vrchy)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
25.9.2007

Tento zaujímavý prírodný úkaz nájdeme v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov, niekoľko kilometrov za Krupinou.

Prístup

Z Krupiny po ceste tretej triedy smerom do dedinky Žibritov stúpajúc asi štyri kilometre prídeme k odbočke do osady Šváb. Táto je veľmi dobre označená peknou drevenou tabuľou. Od tejto križovatky ešte asi 400 metrov ďalej smerom k Žibritovu. Tu neďaleko miesta, kde začína mierne klesanie asfaltky odbočuje v pravom uhle lesná cesta vľavo. Po nej pôjdeme stále rovno, až sa po 1,5 km dostaneme na Sixovu stráň.


Hranolovitá odlučnosť andezitu na Sixovej stráni.
Foto:
www.ubytovaniekrupina.sk

Sixova stráň ako chránená lokalita

Bola vyhlásená v roku 1985 na výmere 0,83 ha. Je jedinečnou ukážkou stĺpovitej odlučnosti pyroxenických andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo východnej časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpovitej odlučnosti. Nachádza sa v blízkosti PP Krupinské bralce (Štangarígeľ).

Stĺpovitá odlučnosť andezitu bola odkrytá umelo. Sixova stráň je vlastne niekoľko desaťročí opustený jamový andezitový lom, v ktorom sa stĺpy horniny dostali na svetlo sveta a vďaka ukončeniu ťažby v týchto miestach sa zachovali pomerne nepoškodené. To je vlastne aj najvýraznejší rozdiel oproti Štangarígľu, kde sa vypreparované päťboké andezitové stĺpy nachádzajú prirodzene odkryté erodovaním.

Na dne „lomu“ sa hlavne na jar a po dažďoch hromadí voda, ktorá vytvára akési jazierko (alebo skôr močiar) zarastený trstinou.

Označenie v teréne

Škoda, že táto pekná lokalita nie je v teréne označená lepšie. Keďže neleží v blízkosti žiadneho turistického chodníka, je jej vyhľadanie pre bežného návštevníka dosť náročné. Určite by pomohlo aspoň miestne značkovanie alebo smerová tabuľa. Takisto by mohlo stáť za úvahu vyznačenie krátkeho náučného chodníka napr. od križovatky pred osadou Šváb, ktorého dĺžka by nepresiahla dva kilometre.

rs