Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Najvýznamnejšie lokality achátov zo Slovenska
zdroj:
Ing. Ján Holečko, Košice
pridané:
16.2.2005

Brehov, okr.Trebišov

Pre acháty tejto lokality je typický nepravidelný tvar. Sú podobné achátom z Kuzmíc. Tieto acháty majú rôznu farbu, bielu, žltú, modrú a i. Zvonku majú tvar podobný chalcedónu, po prelomaní však majú vnútri kryštáliky. Vonkajším výzorom pripomínajú okolité horniny. Úlomky sú roztrúsené po rozsiahlych poliach. V okolí sa vyskytujú aj iné minerály vzniknuté sopečnou činnosťou / jaspis, obsidián, krištál, opál.../. Brehov patrí medzi novšie lokality. V okolí Brehova je veľká pravdepodobnosť výskytu nových nálezísk, no žily vedú asi 6m pod ornicou.

Byšta, okr.Trebišov

Acháty tak ako z väčšiny lokalít sa zbierajú na poli, ale aj v neďaleko tečúcom potoku. Pre ne je typický nepravidelný guľovitý tvar. Charakteristická je biela a modrá farba, podobne ako pre lokalitu Byšta. Výplň dutín tvorí často chalcedón, v ktorých sa vzácne objavujú drobné krištáliky stilbitu . Chalcedónové žilky sú v tejto lokalite početné.

Brezina, okr.Trebišov

Zbierajú sa prevažne na poliach. Zdrojom SiO2 boli termálne pramene v medzištádiách vulkanickej činnosti. Chalcedón je hlavná časť výplne žiliek. Acháty majú výrazný geodický tvar na povrchu bielej farby s prerážajúcimi tmavomodrými žilkami, ktoré prezrádzajú obsah masy. Vrstvičky achátov majú výraznú modrú farbu v strede s niekedy kryštalickým bielym jadrom.

Kuzmice, okr.Trebišov

Acháty v Kuzmiciach sa zbierajú na poliach, najlepšie hneď po orbe. Na povrchu je veľa drobných úlomkov, no už za väčšími kusmi treba zbierať hlbšie. Acháty z tejto lokality majú nepravidelný tvar, zvonku drobnokryštalický, čo nie je všeobecne pre acháty charakteristické. Obsahujú kryštalickú výplň. Farba je biela, žltá, až svetlomodrá. Vzácne obsahujú dutiny. V okolí je aj výskyt tzv. sopečného skla-obsidiánu.

Kvetnica, okr. Poprad

V okolí Kvetnice sú dva lomy na kraji lesa. V obidvoch sa vyskytujú acháty červenej až ružovej farby, ktorá je v tejto lokalite pre tieto acháty charakteristická. Vytvárajú nepravidelný guľovitý tvar. Zvonku majú tmavozelenú až takmer čiernu farbu. Hojne sa vyskytujú malé úlomky sýtočervenej farby. V súčasnosti je tento lom ešte v prevádzke.

Slanec, obec 13 km na JZ od Sečoviec, okr. Košice vidiek

Acháty sa tu nachádzajú v kameňolome na obidvoch poschodiach pri železničnej stanici Slanec, ktorý je ešte v prevádzke. Tvorí výplň v pyroxenickom andezite. Má svetlomodrú až bielu farbu. V niektorých prípadoch tvorí výplň dutín kalcit medovožltej farby.

Na tejto lokalite sa vyskytuje s ostatnými sprievodnými minerálmi.

Zemplín, okr. Trebišov

Acháty sú roztrúsené na poliach po celom oklí Zemplína. Nachádzajú sa v jaspisoch ako dutiny vyplnené chalcedónom. Najznámejší je hradbový achát. Ako sprievodný minerál sa dá nájsť aj ametyst.

Slivník, okr. Trebišov

Je to úplne nová lokalita, zatiaľ neznáma pre verejnosť. v starých literatúrach sa spomína, ale pre zberateľskú verejnosť neznáma. Nachádza sa hlboko v lesoch v okolí obce. Lokalita nájdená pri turistej prechádzke autorom článku a niekoľkými členmi členmi nášho klubu. Bude podrobnejšie popísaná až po dôkladnejšom prieskume. Pochádzajú odtiaľ acháty nádhernej nebovo modrej farby, úlomky chalcedónov a krištalické drúzy. Farba chalcedónov veľmi pripomína tmavomodrú farbu vzoriek z afrických krajín.

Na Slovensku je ešte niekoľko lokalít v oblasti Nízkych Tatier - napr. Malužinej - sú veľmi podobné achátom z Kvetnice. Taktiež v oblasti malých Karpát - Lošonec a Sološnica.

Ing. Ján Holečko, Košice