Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Sokol - Kramariská (Chočské vrchy)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
12.11.2007

Vápencové skalné steny Sokola (Sokolie) sa týčia do výšky v západnej časti Chočských vrchov. Tvoria najdramatickejšiu časť panorámy, obklopujúcej zo severu výhľad z Ružomberka a časti dolného Liptova. Skaliská v doline Kramariská sú už súčasťou národnej prírodnej rezervácie Choč, ktorú sa určité ochranárske kruhy snažia zaradiť do pripravovaného chočského národného parku.

Skaly na Sokole boli po dlhé roky pre milovníkov prírody prísnym tabu. Od sedemdesiatych rokov mala dolinu pre seba rezervovanú spriatelená sovietska armáda, ako súčasť cvičiska a strelnice. Vstup do doliny bol prehradený a strážený súdruhmi so samopalmi. Zhora, od Valaskej Dubovej bol síce vstup do doliny nestrážený, ale všeobecne sa tu pohybovať veľmi nevyplácalo. Až po odchode vojakov sa tieto naozaj pekné miesta stali prístupné aj normálnej verejnosti.


Pohľad na skalné steny od Ružomberka z osemkilometrovej vzdialenosti

Prístup

Najkratší prístup pre tých, čo sa chcú na skaly len zblízka pozrieť je z Valaskej Dubovej. Po poľných cestičkách vystúpite na temeno kopca južne od obce a máte nádherný, aj keď trochu „skosený“ pohľad na skalnú stenu. Napodiv, z tejto strany pôsobí trochu menej mohutne ako pri pohľade z diaľky, asi je to spôsobené skreslením.

Súvrstvia chočského príkrovu vytvárajú početné terasy s dobre viditeľným uložením jednotlivých vrstiev. Mohutnosť skalných stien je ohromujúca a je naozaj takmer nepochopiteľné, že táto úžasná prírodná atrakcia doteraz nebola sprístupnená nijakým turistickým chodníkom. Terasy majú nerovnakú hrúbku a sú viditeľne oddelené.

Na prechodoch skalných stupňov sa uchytilo trochu prsti, ktorá sa stala živnou pôdou pre skromnú horskú kvetenu a sporadicky sa vyskytujúce zakrpatené dreviny. Hrebeň Sokola pokračuje takmer vodorovne až po Strednú poľanu pod Chočom. Stadiaľto je možné zísť dolu popod bralá po adrenalínovom chodníku do Kramarísk a Likavky. Keďže je ale chodník v rezervácii a nie je nijako označený, neodporúčame ho použiť.

Ďalšou možnosťou ako sa dostať ku Sokolu je cesta od Likavky. Dolina ústi na hlavnú cestu za dedinou, neďaleko pomerne známej poľovníckej reštaurácie Hubertus. Asfaltová lesná cesta vedie popri spola zdevastovaných vojenských objektoch, po kilometri sa točí doľava a prudšie stúpa ďalší kilometer až po križovatku s drevoskladom, odkiaľ je nádherný pohľad na skaly hlavne v jarných a jesenných mesiacoch.

Celkovo sú Kramariská svojim spôsobom oázou ticha. Táto takmer neobjavená dolina je skvelým miestom pre rodinnú cyklotúru.


Vzadu vpravo Veľký Choč, vľavo Sokol, pod ním dolina Karmariská.
Biely fľak vpravo na snímke je Likavský hrad

Minerály

Kalcit. Vápencové pohorie veľa šancí na výskyt nerastov nedáva, táto časť Chočských vrchov je známa sporadickým výskytom nádherných, niekedy až 5 cm veľkých kryštálov kalcitu. Nálezy sú viazané zväčša na hrubšie kalcitové žily vo vápencoch a dolomitoch.

Limonit. Tento minerál sa v Chočských vrchoch bežne v minulosti ťažil a dodnes sú ešte známe miesta, kde sa nachádzali staré štôlne a výsypky. Niektoré zaujímavé lokality sú podrobne opísané na stránkach Ružomberského speleoklubu - www.speleork.sk. Priamo pod skaliskami Sokola sa nachádzajú rozsiahle suťoviská, kde sa dajú nájsť pekné vzorky prevažne kusového limonitu. Zriedkavejšie sú čiernohnedé kusové limonity, obličkovité, hroznovité a pod.

Rohovce. Výskyt rohovcov zelenkastej, sivej až takmer čiernej farby, hlavne v sutinách. Niektoré úlomky aj 20 cm.

Jaskyne

Zaujímavé sú aj početné výskyty menších jaskýň v okolí, niektoré významnejšie sú tiež opísané na stránkach speleoklubu. Zvláštnosťou je napríklad jaskyňa v Prednom Choči, ktorá vo svojich útrobách ukrýva drevené výstuže - stopy po sondovaní rúd spred takmer sto rokov.

Skupina brál na Sokole nie je osamelá, hneď ďalší hrebeň smerom na sever je veľmi podobného charakteru. Tento je aj oveľa lepšie prístupný, pretože okolo neho vedie značkovaná turistická trasa na Choč z Valaskej Dubovej.

rs