Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Gánovce
zdroj: www.ganovce.sk
pridané:
8.12.2007

V blízkosti zastavanej časti obce sa nachádzajú i ďalšie kultúrne pamiatky evidované ako Travertíny 1, Travertíny 2, Travertíny 3. Sú to prírodné travertínové výtvory, ktoré vytvorila voda a naďalej formuje.

Gánovce sú známe nielen minerálnymi prameňmi, ale na pravej strane kúpeľného parku je vápenatý vŕšok zvaný Hrádok, ktorý sa spomína v chotárovej listine štiavnického opátstva v roku 1256. Hrádok mal podobu baňatej fľaše o veľkosti 1,2 ha vo výške 12 m. Od sedemdesiatych rokov XIX. storočia slúžil vrch ako kameňolom a v nich hlinené nádoby s popolom, so zvyškami ľudských kostí. Boli nájdené ďalšie nástroje a kosti zvierat. v roku 1926 našli lebku neandertálca. Podľa archeológov z viacerých štátov nálezy dokazujú, že ide o sídlisko pračloveka - neandertálca z mladšej doby kamennej.


Travertíny

Vyliatok mozgu neandertálca našiel strelmajster, ktorý pracoval v tunajšom kameňolome, Koloman Koky. Odovzdal ho v roku 1926 stredoškolskému profesorovi Jaroslavovi Petrbokovi. V čase nálezu sa predpokladalo, že ide o mozgovňu nejakého väčšieho cicavca. Až v roku 1949 určil doktor Emanuel Vlček, že ide o vyliatok mozgovne neandertálského človeka. V rokoch 1955-1958 tu prebiehal systematický archeologický výskum. Na medzinárodnej konferencii v Tatranskej Lomnici v roku 1958 tím archeológov potvrdil Vlčekove tvrdenia.


Koloman Koky - strelmajster,
ktorý našiel odliatok lebky

K tímu antropológa  Dr. Vlčeka patril aj profesor O. Fejfar , ktorý povedal: „Dodnes sme si nie istí, v ktorom období žil – či to bolo v tom poslednom alebo predposlednom období staršej doby kamennej. Keby žil v tom predposlednom, nález by bol podstatne starší – okolo 200 tisíc rokov, keby v poslednom – mohol by byť starý 50 tisíc rokov“.


Vyliatok mozgovne neandertálca

Tomuto nálezu, ktorý má celosvetový význam, je venovaná aj samostatná stála expozícia v Podtatranskom múzeu v Poprade, ktorá bola otvorená v roku 1969.

O nálezoch vyšli vedecké práce našich i zahraničných archeológov. Z nálezov lebka neandertálca je uložená v Národnom múzeu v Prahe. Ďalšie nálezy sú uložené v Nitre a v Podtatranskom  múzeu v Poprade.

ganovce.sk