Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Bátovský balvan - Poľana
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
14.1.2008

Bátovský balvan je menej známa ale zato ľahko prístupná a veľmi pekná ukážka zvetrávania hornín v priestoroch neovulkanického pohoria Poľana. Nachádza sa v tesnej blízkosti cesty vedúcej z obce Hrochoť do osady Kyslinky, ktorá leží priamo v centre pôvodnej kaldery Poľany.

Prístup

Najľahšie z Hrochote po ceste na Kyslinky. Cesta je značkovaná modrou turistickou značkou (č. 2650). Z Hrochote vedie najprv dole do doliny Hučava (Hačava), ktorá odvádza všetku vodu z kráteru Poľany do riečky Slatiny. Prídeme k takzvanému „hrochotskému mlynu“. Odtiaľ kráčame asi tri kilometre k balvanu. Skalisko leží priamo pri ceste človek ho nemôže nevidieť.


Bátovský balvan

Opis

Bátovský balvan - prírodná pamiatka, osamotený kamenný blok vysoký cca. 14 m a široký 8 m. V starších štvrtohorách zvetral a zrútil sa do doliny. Skala sa zastavila na sedimentoch údolnej nivy potoka a ďalšiemu zvetrávaniu zatiaľ celkom dobre odolala. Okrem trávy je v hornej časti porastená niekoľkými brezami a borovicami. Stromčeky sú však vďaka nedostatku pôdneho substrátu neduživé a zakrpatené.

Hornina

Balvan je z andezitového tufu. Tuf obsahuje veľké andezitové sopečné „bomby“ zlepené jemne zrnitým tmelom. Amdezit je ružovkasto - sivej farby so svetlými výrastlicami minerálov – živce, pyroxén. Výrastlice sú však drobné.

Vzhľad

Celkový vzhľad prírodnej pamiatky hrubo narúša elektrické vedenie na betónových stĺpoch, ktoré vedie tesne popri balvane. Inak je ale jej okolie upravené, lúčka okolo skaly býva kosená.

Turistika

Poľana je krásna ale pomerne divoká súčasť nášho vulkanického treťohorného dedičstva. Toto pohorie je turisticky dosť slabo sprístupnené – čo je pre tunajšiu jedinečnú prírodu možno len dobre, ale pre bežného návštevníka je odľahlosť dosť „demotivujúca“. Hlavne prístup od Hrochote a Očovej je bez auta dosť obtiažny. Cesta dolinou je však dobrým tipom na cykloturistiku.

Turistická značka vedúca dolinou z Hrochote na Kyslinky umožňuje výstup aj na vrchol Poľany, je to však náročný, celodenný podnik. Oblasť Poľany je dobre sprístupnená sieťou kvalitných lesných ciest a umožňuje nádherné horské cyklotúry neporušenou a málo dotknutou stredoslovenskou prírodou.


Zdroj: www.maps.google.com

Základné údaje

Evidenčné číslo: 209

Výmera chráneného územia: 300 m2

Výmera ochranného pásma: 40 000 m2

Rok vyhlásenia: 1964

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Banská Bystrica

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Školskej a kultúrnej komisie ONV v B. Bystrici č. škol. 90/64 zo 6.5.1964, VZV KÚ v B. Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.03

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: Ochrana význačného osamoteného skalného útvaru na dne Hrochotskej doliny. Je to aglomerátový skalný útvar, zgúľaný zo svahu doliny. Potrebné je zachovať jeho vedeckú a estetickú hodnotu pred prípadným poškodzovaním.

Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území:     nie

Súkromné chránené územie: nie

rs