Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Mičinské travertíny
zdroj: www.enviweb.cz
pridané:
22.1.2008

Usadené horniny vytvárajú na tejto prírodnej pamiatke kaskádu miniatúrnych terás a jazierok s drobnými vodopádmi. Oplotenie pri travertínoch bolo nielen staré a poškodené, ale aj neestetické. Na realizáciu projektu získala K.O.Z.A. peniaze z grantov. Okrem oplotenia sa členovia združenia venovali rekonštrukcii šindľovej striešky na altánku nad prameňom minerálnej vody a upravovali aj plochu okolo altánku.

Jedným z cieľov projektu bolo tiež vybudovanie bezbariérového prístupu. Nad mokraďami preto urobili drevené premostenie. Keďže sa k travertínom niektorým návštevníkom nechcelo ísť peši a svojimi autami prichádzali až k tesnej blízkosti, rozhodli sa realizátori projektu urobiť aj niečo naviac.

Napríklad bariéru pre osobné autá. Mimo plánov bola aj informačná tabuľa a taktiež posedenie pri altánku. K.O.Z.A nemá žiadnych stálych zamestnancov, a tak je všetka práca na pleciach členov združenia, ktorých evidujú tridsaťjeden a tiež na dobrovoľníkoch. Činnosť združenia je zameraná na záchranu ohrozených ochranársky hodnotných území, osvetu, environmentálnu výchovu obyvateľstva v Podpoľaní a šírenie informácií o prírodných hodnotách regiónu.

Doposiaľ združenie zrealizovalo veľké množstvo pracovných akcií od kosenia podhorských  a horských lúk, cez odstraňovanie rôznych zárastov, až po projekty. Tým posledným boli práve travertíny. Na ich realizácii spolupracovalo so Správou CHKO Poľana vo Zvolene a s obcami Čerín a Dolná Mičiná.

Chránené územie: NPP Mičinské travertíny.
Geomorfologický celok: Zvolenská kotlina.
Okres: Banská Bystrica.
Východisko - prístup: oproti parkovisku pri ceste medzi obcami Čerín a Dolná Mičiná.

Zaujímavosti NL: travertínové útvary so stále živou (recentnou) travertínovou kopou s vrcholovým pramenným jazierkom, s vývermi minerálnych prameňov zemito-železitých kyseliek viazaných na zlomovú líniu vo Zvolenskej kotline

enviweb.cz