Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Rožňavská a Oravská kotlina
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
31.3.2008

Rožňavská kotlina je vyvinutá v Slovenskom rudohorí na rozhraní druhohôr Slovenského krasu a spišsko-gemerských prvohôr. Jej podložie tvorí väčšinou súvrstvie spodného triasu, len v najsevernejšej časti ho tvoria horniny prvohôr.

Výplňou kotliny sú jazerné pliocénne sedimenty, najmä štrky, niekde naspodku aj zlepence, piesky a íly (ktoré zodpovedajú poltárskej formácii). Hrúbka výplne kolíše medzi 20-150 m.


Časť Oravskej kotliny zaplavená priehradou.
Foto:
www.obce-mesta.sk

Oravská kotlina je západnou časťou Novotargskej panvy. Vznikla pravdepodobne v tortóne. Leží na magurskom flyši, bradlovom pásme a vnútrokarpatskom flyši. Jej výplň tvoria sivomodré a modrozelené íly s nepravidelnými slojmi lignitu. V južnej časti kotliny sú v nich tu a tam polohy pieskovcov a zlepencov. Súvrstvie je sladkovodného pôvodu, obsahuje skameneliny lastúrnikov a bruchonožcov.

Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972