Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Varín - lom a vápenka
zdroj: www.dolvap.sk
pridané:
7.8.2008

Závod „Lom a vápenka Varín“ vznikol v roku 1925 a hlavným dôvodom bola potreba vápenca a vápna v hutníckom komplexe v Třinci, ktorý hľadal nové zdroje na krytie zvýšenej potreby suroviny pri výrobe surového železa a ocele.

V počiatkoch vzniku závodu fárali robotníci za každých poveternostných podmienok a nemali k dispozícii žiadne ochranné pomôcky. Dobývanie vápenca sa vykonávalo na strmo naklonených stenách na lane pri použití ručnej vŕtacej techniky. Vo vápenke bolo zasa zo začiatku ručné nakladanie a vykladanie pecí.


Lom

Prvý vápenec bol na železnicu dopravovaný lanovou dráhou Bleichert, ktorá bola na drevených podperách.1923-1925  geologický prieskum lokality a výstavba technologického zariadenia lomu a vápenky

1923-1925 geologický prieskum lokality a výstavba technologického zariadenia lomu a vápenky
1925 založenie závodu Lom a vápenky Varín
1926 boli postavené prvé pece typu Dannenberg na výpal vápna
1929, 1939 postavené nové pece typu Sobek
1952,1954 postavené nové pece typu Müller
1959 výstavba šikmých štol medzi k. 991 – 702
1969 preorientovanie sa na clonové odstrely (predtým komorové)
1971 nákup vrtných súprav typu Hausherr
1976 - 1981 lanovky Transporta (predtým Bleichert a Pohlig) boli nahradené lanopásovým dopravníkom
1983 – 1987 investičná rozvojová akcia „Rozšírenie a prestavba lomu Polom“
1985 – 1988 investičná rozvojová akcia „Spracovanie odpadových vápencov“, otvárka lomu Kosová na dolomity a modernizácia vápenky
11.11.1993 vznik nového právneho subjektu spoločnosti Dolvap,s.r.o. ako nástupníckej organizácie závodu Lom a vápenka Varín.
2005 postavené nové plynové pece typu Maerz

dolvap.sk