Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Brekov - jaskyne - lokalizácia, starostlivosť, popis
zdroj: www.brekov.sk
pridané:
11.11.2008

Starostlivoť o jaskyne

Výskum, ochranu a praktickú starostlivosť o jaskyne na území v pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR a Správa slovenských jaskýň. Ústrednú evidenciu a dokumentáciu jaskýň vykonáva Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zriaďovateľom týchto organizácií je Ministerstvo životného prostredia SR. Dobrovoľnou organizáciou na prieskum a dokumentáciu jaskýň je Slovenská speleologická spoločnosť.

Brekovská jaskyňa

Bola objavená v lete v roku 1989, kedy došlo k odstrelu v najvrchnejšej etáži lomu Brekov, a v jeho čelnej stene došlo k odkrytiu jaskynného vchodu. Prvý krát bola preskúmaná M.Kuzmom z Humenného tom istom roku.

Lokalizácia

Nadmorská výška vchodu exponovaného na juh je asi 260 m, čo činí asi 125 m nad úrovňou Laborca v prielomovom úseku (135 m.n.m.) Zaujímavosťou je, že vchodleží približne v úrovni vchodu jaskyne Veľká Artajama. Vchod Brekovskej jaskyne je od nej vzdialený iba 80m na juh.

Popis Brekovskej jaskyne

Jaskyňu tvorí komplex chodieb a dómov. Dĺžka jaskyne je 200 m, hĺbka jaskyne je -20m, prevýšenie +10m, hĺbka -15m.  Má znaky typickej krasovej jaskyne so sinitrovou výzdobou.

Prístup k jaskyni je od kameňolomu. Tento otvor do jaskynných priestorov je následkom prerazenia ťažby z kameňolomu. Vchod je z tejto straný opatrený mrežami, kôli vandalom, ktorí ničia výzdobu jaskynných priestorov.

brekov.sk