Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Brekov - jaskyne - história
zdroj: www.brekov.sk
pridané:
12.11.2008

Najstaršia história

Z obdobia staršej doby kamennej-paleolitu, konkrétne jej mladšej fázy vyvíjajúcej sa počas poslednej doby ľadovej (40000-8000 pred Kr) je pomerne málo nálezov. Juraj Bárta vo svojich prácach uvádza nálezy mamutích kostí z Brekova. Uvádza taktiež doklady o osídlení jaskyne Veľká Artajama už v staršej dobe kamennej.14 Na dne jaskyne sa našli zvieracie kosti a ľudske lebky, ktoré sú pravdepodobne pozostatkami obetí nešťastia.

Jaskyne v záznamoch

V starých záznamoch sa hovorí, že ide o veľký jaskynný komplex, ktorý sa tiahne pravdepodobne aj popod korytom rieky Laborec. Je zaujímavé, že pečať brekovských richtárov za starých čias obsahovala obraz sovy a jaskyňa sa nazývala "sovia jaskyňa".  

Povesti o jaskyni

Podľa spomienok občanov Brekova na rozprávanie starších ľudí (dedo Štofej Šuščakov, ten bez nohy, kto sa naňho ešte pamätá,  zomrel 93 ročný, počul to od starých ľudí) do Artajamy počas vojny s Turkami hádzali Turkov.  

Malá Artajama: Smerom na juhovýchod od Veľkej Artajamy sa nachádza malý jaskynný otvor. Vo vnútri sú ešte zbytky poškodenej jaskynnej výzdoby. Dĺžka 20m, hĺbka -7m, vertikálna jaskyňa, čiastočne zničená ťažbou v lome.

brekov.sk