Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskyne Sásovského krasu
zdroj: www.napant.sk
pridané:
13.12.2008

Asi najväčšou prírodnou zaujímavosťou Sásovskej doliny sú jaskyne, ktoré sú v odbornej literatúre označované ako tzv. Sásovský kras. V čom boli zatiaľ objavené tri jaskyne (Netopierska jaskyňa, Kaplnka, Malá jaskyňa) a priepasť Žajdlíkov hostinec. Netopierska jaskyňa a Kaplnka sú oddávna známymi archeologickými náleziskami.

Obe jaskyne sú situované na ľavom brehu Sásovskej doliny, na západnom svahu vrchu Hrádok (836 m n.m.). Obe sa nachádzajú v približne rovnakej nadmorskej výške 695 m, èo je približne 60 m od dna Sásovskej doliny.


Panský diel nad Banskou Bystricou.
Foto: www.e-obce.sk

Netopierska jaskyňa

Portál Netopierskej jaskyne je vysoký 1,8 m a široký približne 6 m. Za vstupom sa jaskyňa mierne rozširuje do Vstupnej chodby a po malom zúžení vyúsťuje do Netopierskeho dómu, najväčšej časti tejto jaskyne. T u sa oddeľuje 13 m dlhá Partizánska sieň s malým jazierkom.

Za Netopierskym dómom sa nachádza skalná bariéra, kde jaskyňa dosahuje najväčšiu výšku, asi 5 m. Za ňou je ešte posledná časť jaskyne nazvaná Kancel.

Za koniec jaskyne sa považuje výklenok Kancla, tzv. Galéria. Tu sa jaskyňa končí po 43 m priamočiarej  dĺžky od vchodu. Po pripočítaní dĺžky Partizánskej siene má teda Netopierska jaskyňa dĺžku približne 57 m.

Kaplnka

Portál Kaplnky je vysoký 2,7 m a 3 m široký. Nachádza sa tu tiež druhý otvor, ktorý osvetľuje vnútro jaskyne. Za vstupným otvorom sa smerom na sever otvára priestranná sieň dlhá približne 15 m, ktorá je jedinou časťou Kaplnky . Táto jaskyňa svoj názov dostala podľa kultového miesta, nakoľko v nej boli objavené zámerne (kultovo) poškodené ľudské kosti.

Malá jaskyňa je dlhá asi 6,5 m a nevyznačuje sa žiadnou zaujímavosťou. 34 metrov hlboká priepasť Žajdlíkov hostinec pod Baranovom bola objavená len v roku 1973 a ešte len čaká na bližšie preskúmanie.

Zdroj: Náučný chodník Sásovská dolina, textový sprievodca, autor: Peter Sutóris

napant.sk