Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (5. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
19.12.2008


Bradlo Vršatec


Bradlové útvary na severnom okraji Šarišskej vrchoviny


Amonit


Výrazné chrbty v Beskydách sú budované hlavne pieskovcami


Kysucká vrchovina - dolina Bystrice


Magurské pieskovce v pohorí Čergov