Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Klokočov
zdroj: www.klokocov.sk
pridané:
4.1.2009

Klokočovské skálie. Prírodná rezervácia od roku 1984. Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha. Je to morfologický útvar pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 metrov pri relatívnej výške 15-25 metrov. Nachádza sa v osade Hlavice /medzi osadami Ostružie a Zajacovia/. Je to selektívne vyvetraná šošovka z okolitých máloodolných ílovcov istebnianskych vrstiev. Pieskovce patria k typom tzv. ciežkovických pieskovcov. Morfologická ojedinelosť objektu ešte zvýrazňuje primárny výskyt zlepencov s výraznou guľovitou odlučnosťou. Typicky je vyvinutý v severozápadnej časti objektu.

Sekundárny výskyt gúľ je známy z viacerých miest v obci, napríklad v starom lome pod Žorom, v osade Kornica je vidieť 7 guľovitých útvarov rôznej veľkosti. V roku 1935 boli z tohto lomu dva guľovité zlepence odvezené a osadené na križovatke v Klokočove-časť Hlavice a jedna sa nachádza v Kornici u Františka Šamaja. Ďalšie guľovité útvary sú v osade Klín v rieke Predmieranke - pravdepodobne z lomu oproti.


Kamenné gule

Popri geologickom význame je v tejto oblasti predmetom ochrany aj bohaté nálezisko chránenej rastliny rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/, ktorá sa vďaka svojmu významu a dekoratívnosti dostala i do symbolu CHKO Kysuce, ale aj výskyt ďalších zriedkavých a ohrozených rastlín a živočíchov - napr. orličník obyčajný /Pteridium aquilinum/, veronika lekárska /Veronica officinalis/, plavúň obyčajný /Lycopodium clavatum/, nátržník vzpriamený /Potentilla erecta/, bielomach sivý /Leucobryum glaucum/, ostrica bledá /Carex palescens/, psica tuhá /Nardus stricta/ a jastrabník vláskatý /Hieracium piliferum/.

Použitá literatúra: Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II.zväzok: Príroda, Kronika obce Klokočov

klokocov.sk