Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Skalka pri Beckove
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
24.2.2009

Skalka pri Beckove je prírodná pamiatka v pohorí Považský Inovec na západnom Slovensku nachádzajúca sa asi 1,5 km južne od obce Beckov.


Skalka pri Beckove

Vápencový tvrdoš vyčnievajúci 15 m nad okolím z nivy Váhu vypreparovala rieka na rozhraní treťohôr a štvrtohôr. Napriek nepatrnej výmere (0,39 ha) nachádzajú na tomto "ostrove" obklopenom ornou pôdou útočisko viaceré ohrozené i chránené rastlinné (poniklec veľkokvetý - Pulsatilla grandis) a živočíšne druhy (jašterica múrová - Lacerta muralis, spevavce). Okrem zvyškov pôvodnej vegetácie boli na skalke v minulosti vysadené ovocné stromy. Na území vyhlásenom v roku 1983 platí 4. stupeň ochrany.

sk.wikipedia.org